W ofercie znajdują się między innymi:

 

 

KURS RYSUNKU PRZYGOTOWUJĄCY NA STUDIA :

  • Architektura
  • Architektura krajobrazu
  • Architektura wnętrz
  • Konserwacja zabytków architektury
  • Konserwacja dzieł sztuki
  • Wzornictwo użytkowe
  • Wzornictwo przemysłowe
  • Akademia sztuki

Kurs obejmuje naukę rysunku w różnych technikach plastycznych oraz malarstwo. 

Dodatkowo, w zależności od wybranego kierunku studiów, prowadzone są ćwiczenia z modelowanie form przestrzennych z brystolu. Jako uzupełnienie ćwiczeń praktycznych wprowadzamy wiedzę teoretyczną dotyczącą: perspektywy, kompozycji, budowy formy.

W ramach zajęć przewidziane są bezpłatne, dla uczestników naszych kursów - WYKŁADY Z HISTORII ARCHITEKTURY.

 

 

KURS RYSUNKU I MALARSTWA DLA PASJONATÓW

W programie przewidziane jest zapoznanie z różnorodnymi technikami rysunkowymi, rysowanie pastelami, malarstwo oraz studium postaci. Uczestnicy mają możliwość indywidualnego rozwoju, gdyż zajęcia są dopasowane do potrzeb i umiejętności każdej z osób uczęszczającej na kurs rysunku.

 

 

Zapraszamy !